English Second Langauge

-A A +A

ESL Dersleri

ESL program dersleri  ŭҁ farklı seviyede, ŭҁ ayrı alanda yoĝunlaşmıştır:

  • Okuma ve kelime hazinesi
  • Konuşma ve telaffuz
  • Yazma ve dilbilgisi

Bu alanlar’ın dışında TOEFL (Yabancı Dil Ingilizce Testi) hazırlık dersleri, başlangıҁ seviyesindeki őĝrencilerimiz iҁin yazma, okuma, konuşa derslerinin beraber olarak verildiĝi dersimiz (ESL-056) ve yŭksek seviyedeki őĝrencilerimizi ŭniversite derslerimize hazırladıĝımız academic İngilizce ŭzerine yoĝunlaştıĝımız dersimiz (ESL-097)  mevcuttur.

 ESL 066 ESL Okuma I

Bu ders ikinci dili Ingilizce olan ve seviyesi başlangıҁ olan őĝrencilerimiz iҁin hazırlanmıştır.  Bu ders  fonetik, kelime gelişimi ve okuduĝunu anlama stratejileri ni tanıtır. Őrneĝin, okuduĝunu anlamada yardımcı olan ana fikir’i bulma stratejileri őĝretilmektedir. Őĝrencilerimiz sınıfta ҁeşitli konularda okudukları kısa ve seviyelerine uygun pasajları konuşarak ve yazarak anlatma konusunda pratik yapma firsatı bulacaklardır.

ESL 067 ESL READING II

Bu orta seviyedeki okuma dersi ikinci dili Ingilizce olanlar ve basit derecede okuduĝunu anlayabilen, ana fikri okuduĝu pasajdan ҁıkarabilenler iҁin hazırlanmıştır.  Bu ders okudĝunu anlama, ana fikri bulma, orta seviyede kelime hazinesi geliştirme, ana fikri destekleyen detayları bulma konusunda őĝrencilerimize yardımcı olmaktadır. Őĝrencilerimiz sınıfta ҁeşitli konularda okudukları, seviyelerine uygun pasajları konuşarak ve yazarak anlatma konusunda pratik yapma firsatı bulacaklardır.

ESL 068 ESL READING III

İleri seviyedeki okuma dersimiz Ingilizcesi ikinci dil olan, okuduĝunu orta seviyede anlama kapasitesi ve orta seviyede kelime hazinesi olan őĝrencilerimiz iҁin hazırlanmıştır.  Bu dersimiz okuduĝunu anlama stratejileri ve ileri derecede kelime hazinesi geliştirme, etkili sőzlŭk kullanma, pasajlar’in yapısal analizini yapabilme, okuduĝundan sonuҁ ҁikarma gibi ҁok őnemli okuma stratejileri ŭstŭne yoĝunlaşmıştır. Ayrıca őĝrencilerimiz sınıfta ҁeşitli konularda okudukları, seviyelerine uygun pasajları konuşarak ve yazarak anlatma konusunda pratik yapma firsatı bulacaklardır.

ESL 081 ESL KONUŞMA ve TELAFFUZ I

Bu ders Ingilizcesi ikinci dili olan őĝrencilerimize, başlangıҁ seviyesinde yoĝun fonetik ve tonlama konusunda alıştırma imkanı sunmaktadır. Őĝrencilerimiz konuşma yeteneklerini geliştirmek iҁin fonetik ve tonlama, gŭnlŭk Ingilizce ҁalışmalarıyla dinleme becerilerini, duyduĝunu anlama becerilerini kazanmaya ҁalışacaklardır.

ESL 082 ESL KONUŞMA ve TELAFFUZ II

Bu orta seviyedeki ders ikinci dili Ingilizce olup, telaffuzunu , tonlamasını, konuşmasını geliştirmek isteyen őĝrencilerimiz iҁin geliştirilmiştir. Őĝrencilerin telaffuz etmekte zorlandıkları sesler ve kelimeler ve deyimleşmiş İngilizce kalıpları ŭzerinde durulucaktır. Ayrıca dinlediĝini, duyduĝunu anlama becerilerini geliştirmek iҁin derslerde akademik ve kişisel ortamlarda kayıt yapılmış pasajlar dinletilecektir.

ESL 083 ESL KONUŞMA ve TELAFFUZ  III

Bu ileri seviyedeki ders İngilizcesi ikinci dil olanlar ve İngilizce aksan’ını azaltmak ve konuşma akıcılıĝını geliştirmek isteyenler iҁin hazırlanmıştır.  Őĝrenciler resmi sunumlar ve dinlediĝi akademik makaleleri rapor etme konusunda yoĝunlaşmaktadırlar. Derslerde akademik tartışmalar ŭstŭnde durulacaktır. Őĝrencilerin universite derslerinde kolay iletişim kurmalarına yardımcı olmak iҁin daha ileri seviyede dinleme alıştırmaları yapılacak, dinlerken not alma stratejileri őĝretilecektir.

ESL 076 ESL YAZMA I

Bu yoĝun ders İngilizcesi ikinci dil olup başlangıҁ seviyesinde olanlar iҁindir. Konuşma ve yazma aktiviteleri ile ilkokul seviyesinde dil bilgisi őĝretilmekte, ve őĝenciler’in basit paragraf yazma becerilerini kazanmalarına yardımcı olunmaktadır.

ESL 077 ESL YAZMA II

Bu ders İngilizcesi ikinci dil olup orta seviyede İngilizce bilen, paragraf  gelişimini ve ilkokul dŭzeyinde dilbilgisi olan őĝrenciler iҁin geliştirilmiştir. Konuşma ve yazma aktiviteleri ile orta seviyesinde dil bilgisi őĝretilmekte, ve őĝenciler’in beş paragraf kompozisyon yazma becerilerini kazanmalarına yardımcı olunmaktadır.

ESL 078 ESLYAZMA III 

Bu yoĝun ders İngilizcesi ikinci dil olup, paragraf  gelişimini anlayan, beş paragraf kompozisyon organizasyonunu alyabilen ve orta dŭzeyde dilbilgisi olan őĝrenciler iҁin geliştirilmiştir. Konuşma ve yazma aktiviteleri ile ileri seviyede dil bilgisi őĝretilmekte, ve őĝenciler’in daha uzun beş paragraf kompozisyon yazma becerilerini kazanmalarına yardımcı olunmaktadır. Bu ders ayrıca őĝrencilerimizi Ŭniversite seviyesindeki Edebiyat-Kompozisyon dersine (ENG 101) hazırlamaktadır.

TOEFL İҁin İngilizce (Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı)

 TOEFL  (Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı) sınavına hazırlık dersimizde vardır. Bu hazırlık dersleri őĝrencilerimizi TOEFL sınavında gerekli olan becerileri elde etmeleri, yŭksek derecede puan alabilmeleri iҁin gerekli gŭveni kazanmalarını hedefler.  Derslerimiz TOEFL testinde olan dőrt alanda yoĝunlaşır: dinleme, konuşma, okuma ve yazma, ve ayrıca sınav alma becerileri ve stratejileri ŭzerinde de durulur.