Rowan College at Burlington County’nin ESL Program’ı ikinci dili İngilizce olanlara İngilizcelerini geliştirme, ŭniversite seviyesindeki akademik derslere hazırlanma, ve yeni bir kŭlture alışma fırsatı sunmaktadır. RCBC’nin ESL programı ŭҁ alanda yoĝunlaşmaktadır: dil edinimi, akademik başarı, ve kŭlturel uyum.

Dil edinme alanında, ESL programımızın amacı őĝrencilerimize okuma, yazma ve konuşma alanlarında iletşim ve akademik becerilerini kazanma fırsatı sunmak. Bu nedenle, őĝrencilerimizin eĝer amaҁları bőlŭm seҁip, diplama almak ise, onların ana dili İngilizce olan őĝrencilerimizle beraber eşit seviyede eĝitim gőrmelerini ve akademik anlamda başarılı olmalarına yardımcı olmak hedefimizdir.

Programımız őĝrencilerimize  Amerikan kŭltŭrŭnŭ anlama ve kŭltŭre alışma konularıda da yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda, őĝrencilerimiz kendi kŭltŭrel geleneklerini, geҁmişlerini paylaşarak birey olarak farklı kŭltŭrlerin oluşturduĝu topluma nasıl katkıda bulunduklarını farkederler.

Programımız  ŭҁ farklı seviyede, ŭҁ ayrı alanda yoĝunlaşmıştır:

 • Yazma ve dilbilgisi
 • Okuma ve kelime hazinesi
 • Konuşma ve telaffuz

Bŭtŭn seviyeler aynı zaman diliminde verildiĝi iҁin őĝrenciler bir seviyeden bir ŭst seviyeye ders gŭnlerini deĝiştirmek zorunda kalmadan devam edebilirler.

Bu alanlar’ın dışında TOEFL (Yabancı Dil Ingilizce Testi) hazırlık dersleri, başlangıҁ seviyesindeki őĝrencilerimiz iҁin yazma, okuma, konuşa derslerinin beraber olarak verildiĝi dersimiz (ESL-056) ve yŭksek seviyedeki őĝrencilerimizi ŭniversite derslerimize hazırladıĝımız academic İngilizce ŭzerine yoĝunlaştıĝımız dersimiz (ESL-097)  mevcuttur.

Daha fazla bilgi almak ve kayıt yaptırmak iҁin bize ulaşin.  Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Meral Muyesser
ESL Program Koordinatőrŭ 
(609) 894-9311, ext. 1599
mmuyesser@rcbc.edu         

Yabancı Dil Olarak Ingilizce Programı (ESL) Hakkında
 • ESL sınıflarımız kŭҁŭk  olduĝu icin őĝretmenlerimiz őĝrencilerimize gereken ilgiyi gősterebilmektedirler.
 • Bŭtŭn ESL  őĝretmenlerimiz lisanslı, tecrŭbeli ve sabırlıdır.
 • Profesyonel őĝretmenlerimiz, őĝrencilerimize sıcak, samimi ve ilgili bir ortam saĝladıkları iҁin őĝrencilerimiz kendilerini rahat, deĝerli ve saygı duyulmuş hissederler.
 • Profesyonel őĝretmenlerimiz őĝrencilerimizi destekleyici ve teşvik edici oldukları iҁin őĝrencilerimiz kısa sŭrede sınıf dışında da Ingilizce konuşmak konusunda kendilerine gŭven duyarlar.
 • ESL programımız profesyonel gelişim, akademik gelişim ve kişisel gelişim amaҁları olan bireyler iҁin idealdir.
 • Rowan College at Burlington County ESL programına kayıtlı őĝrencilerimize bedava bire bir őzel ders sunmaktadır.
 • Eĝer herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız olur ise ESL ofisimiz ve uluslararası őĝrenci işleri ofisimiz her zaman yardımcı olmaya hazırdır.

 

ESL Merkezimiz

ESL merkezimiz Pemberton kampŭsŭmŭz de, Akademik 201 A da, Mt. Laurel da, Laurel Hall binasinda, 108 numarada bulunup, Ingilizcesi ikinci dili olan őĝrencilerimize akademik destek saĝlamaktadır.

Aşaĝıdaki sıralanmış servislerimiz  Mount Laurel and Pemberton kampŭslerimizde gŭndŭz ve akşam seҁenekleriyle sunulmaktadır:

 • Konuşma, yazma, ve okuma dersleri
 • Bedava birebir ve grup őzel dersler
 • Bilgisayar programları destekli Ingilizce dersleri
 • Ana dili Ingilizce olan őĝrencilerimizle konuşa partneri programı
 • Akademik tavsiyeler

Őĝencilerimiz’in başarısı bizim programımızın ana hedefidir. Őĝrencilerimiz’in hedeflerine ulaşmaları iҁin her tŭrlŭ ҁaba gősterilmektedir. Birebir akademik tavsiye toplantıları ofisimiz tarafından gerҁekleşmektedir.

 

ESL Birebir Őzel Dersler

ESL programına kayıtlı olan bŭtŭn őĝrencilerimi bedava olan birebir ESL őzel derlerimize katılabilirler. Őzel derslerimiz őĝrencilerimizin akademik alanda başarılı olmalarına yardımcı olmaktadır.

Őzel ders programımızdan yararlanmak isteyen őĝrencilerimiz ESL danışmanlarımızdan yada őĝretmenlerin den başvuru formlarını temin edebilirler. Daha fazla bilgi iҁin ESL danışmanlarımız, Stephanie Carney yada Ebru Costantini ile iletişime geҁebilirler.  Email adresleri: scarney@rcbc.eduecostantini@rcbc.edu, ofislerimiz Academic 201A (Pemberton), Laurel Hall, 108 ( Mt. Laurel) yada aşaĝıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz.

(609) 894-9311, ext: 1599 yada 2711.

ESL Dersleri

ESL program dersleri  ŭҁ farklı seviyede, ŭҁ ayrı alanda yoĝunlaşmıştır:

 • Okuma ve kelime hazinesi
 • Konuşma ve telaffuz
 • Yazma ve dilbilgisi

Bu alanlar’ın dışında TOEFL (Yabancı Dil Ingilizce Testi) hazırlık dersleri, başlangıҁ seviyesindeki őĝrencilerimiz iҁin yazma, okuma, konuşa derslerinin beraber olarak verildiĝi dersimiz (ESL-056) ve yŭksek seviyedeki őĝrencilerimizi ŭniversite derslerimize hazırladıĝımız academic İngilizce ŭzerine yoĝunlaştıĝımız dersimiz (ESL-097)  mevcuttur.

 ESL 066 ESL Okuma I

Bu ders ikinci dili Ingilizce olan ve seviyesi başlangıҁ olan őĝrencilerimiz iҁin hazırlanmıştır.  Bu ders  fonetik, kelime gelişimi ve okuduĝunu anlama stratejileri ni tanıtır. Őrneĝin, okuduĝunu anlamada yardımcı olan ana fikir’i bulma stratejileri őĝretilmektedir. Őĝrencilerimiz sınıfta ҁeşitli konularda okudukları kısa ve seviyelerine uygun pasajları konuşarak ve yazarak anlatma konusunda pratik yapma firsatı bulacaklardır.

ESL 067 ESL READING II

Bu orta seviyedeki okuma dersi ikinci dili Ingilizce olanlar ve basit derecede okuduĝunu anlayabilen, ana fikri okuduĝu pasajdan ҁıkarabilenler iҁin hazırlanmıştır.  Bu ders okudĝunu anlama, ana fikri bulma, orta seviyede kelime hazinesi geliştirme, ana fikri destekleyen detayları bulma konusunda őĝrencilerimize yardımcı olmaktadır. Őĝrencilerimiz sınıfta ҁeşitli konularda okudukları, seviyelerine uygun pasajları konuşarak ve yazarak anlatma konusunda pratik yapma firsatı bulacaklardır.

ESL 068 ESL READING III

İleri seviyedeki okuma dersimiz Ingilizcesi ikinci dil olan, okuduĝunu orta seviyede anlama kapasitesi ve orta seviyede kelime hazinesi olan őĝrencilerimiz iҁin hazırlanmıştır.  Bu dersimiz okuduĝunu anlama stratejileri ve ileri derecede kelime hazinesi geliştirme, etkili sőzlŭk kullanma, pasajlar’in yapısal analizini yapabilme, okuduĝundan sonuҁ ҁikarma gibi ҁok őnemli okuma stratejileri ŭstŭne yoĝunlaşmıştır. Ayrıca őĝrencilerimiz sınıfta ҁeşitli konularda okudukları, seviyelerine uygun pasajları konuşarak ve yazarak anlatma konusunda pratik yapma firsatı bulacaklardır.

ESL 081 ESL KONUŞMA ve TELAFFUZ I

Bu ders Ingilizcesi ikinci dili olan őĝrencilerimize, başlangıҁ seviyesinde yoĝun fonetik ve tonlama konusunda alıştırma imkanı sunmaktadır. Őĝrencilerimiz konuşma yeteneklerini geliştirmek iҁin fonetik ve tonlama, gŭnlŭk Ingilizce ҁalışmalarıyla dinleme becerilerini, duyduĝunu anlama becerilerini kazanmaya ҁalışacaklardır.

ESL 082 ESL KONUŞMA ve TELAFFUZ II

Bu orta seviyedeki ders ikinci dili Ingilizce olup, telaffuzunu , tonlamasını, konuşmasını geliştirmek isteyen őĝrencilerimiz iҁin geliştirilmiştir. Őĝrencilerin telaffuz etmekte zorlandıkları sesler ve kelimeler ve deyimleşmiş İngilizce kalıpları ŭzerinde durulucaktır. Ayrıca dinlediĝini, duyduĝunu anlama becerilerini geliştirmek iҁin derslerde akademik ve kişisel ortamlarda kayıt yapılmış pasajlar dinletilecektir.

ESL 083 ESL KONUŞMA ve TELAFFUZ  III

Bu ileri seviyedeki ders İngilizcesi ikinci dil olanlar ve İngilizce aksan’ını azaltmak ve konuşma akıcılıĝını geliştirmek isteyenler iҁin hazırlanmıştır.  Őĝrenciler resmi sunumlar ve dinlediĝi akademik makaleleri rapor etme konusunda yoĝunlaşmaktadırlar. Derslerde akademik tartışmalar ŭstŭnde durulacaktır. Őĝrencilerin universite derslerinde kolay iletişim kurmalarına yardımcı olmak iҁin daha ileri seviyede dinleme alıştırmaları yapılacak, dinlerken not alma stratejileri őĝretilecektir.

ESL 076 ESL YAZMA I

Bu yoĝun ders İngilizcesi ikinci dil olup başlangıҁ seviyesinde olanlar iҁindir. Konuşma ve yazma aktiviteleri ile ilkokul seviyesinde dil bilgisi őĝretilmekte, ve őĝenciler’in basit paragraf yazma becerilerini kazanmalarına yardımcı olunmaktadır.

ESL 077 ESL YAZMA II

Bu ders İngilizcesi ikinci dil olup orta seviyede İngilizce bilen, paragraf  gelişimini ve ilkokul dŭzeyinde dilbilgisi olan őĝrenciler iҁin geliştirilmiştir. Konuşma ve yazma aktiviteleri ile orta seviyesinde dil bilgisi őĝretilmekte, ve őĝenciler’in beş paragraf kompozisyon yazma becerilerini kazanmalarına yardımcı olunmaktadır.

ESL 078 ESLYAZMA III 

Bu yoĝun ders İngilizcesi ikinci dil olup, paragraf  gelişimini anlayan, beş paragraf kompozisyon organizasyonunu alyabilen ve orta dŭzeyde dilbilgisi olan őĝrenciler iҁin geliştirilmiştir. Konuşma ve yazma aktiviteleri ile ileri seviyede dil bilgisi őĝretilmekte, ve őĝenciler’in daha uzun beş paragraf kompozisyon yazma becerilerini kazanmalarına yardımcı olunmaktadır. Bu ders ayrıca őĝrencilerimizi Ŭniversite seviyesindeki Edebiyat-Kompozisyon dersine (ENG 101) hazırlamaktadır.

TOEFL İҁin İngilizce (Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı)

 TOEFL  (Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı) sınavına hazırlık dersimizde vardır. Bu hazırlık dersleri őĝrencilerimizi TOEFL sınavında gerekli olan becerileri elde etmeleri, yŭksek derecede puan alabilmeleri iҁin gerekli gŭveni kazanmalarını hedefler.  Derslerimiz TOEFL testinde olan dőrt alanda yoĝunlaşır: dinleme, konuşma, okuma ve yazma, ve ayrıca sınav alma becerileri ve stratejileri ŭzerinde de durulur.

Sıkҁa Sorulan Sorular
 1. Dersler ne zaman başlayıp ne zaman son buluyor?
  Haftanın iki gŭnŭ, Pazartesi ve Çarşamba Pemberton, Salı ve Perşembe gŭnleri Mt. Laurel da olmak ŭzere yaklaşik bir ders iki saattir. Eĝer őgrenci bir ders alıyorsa, bir dőnemde haftada iki gŭn yaklaşık dőrt saat derse girecektir. Eĝer iki ders alıyor ise ders sŭresi ikiye katlanıcaktır.
   
 2. Dersler’in ŭcretleri ne kadar? (Hiҁbir bilgi verilmeksizin deĝişebilir) 
  Ődeme ve kredi başı ŭcretler hakkında bilgi iҁin Rowan College at  Burlington County sayfamızı ziyaret edin, Buraya Tıklayın.
  Devlet’den  Finansal Yardım ve Burslar iҁin  Buraya Tıklayın.
  Online BaşvuruBedeva ( RCBC’nin ana sayfasından online başvuru formuna ulaşabilirsiniz.
   
 3. Hangi dersleri almam gerektiĝini nasıl bileceĝim?
  ESL ofisimize gelip, danışmanlarımız Stephanie Carney yada Ebru Costantini ile buluşmanızı őneririz. ESL program koordinatőrŭmŭz Meral Muyesser de size kayıtlar ve akademik planınız hakkında memnuniyetle yardımcı olacaktır. Okula başvuru formunu doldurduktan sonra, seviye tespit sınavına girmeniz gerekmektedir. Her dőnem ders seҁimlerinde ve akademik planlarınızı yaparken ESL danışmanlarımızla gőrŭşmeniz őnemle rica edilir.
   
 4. Nasıl ve Nereden Başlamalıyım?
  Bŭtŭn yeni őĝrencilerimiz ESL ofisimiz ile temasa geҁmesi gerekmektedir. ESL danışmanlarımıza ve ESL koordinatőrŭne aşaĝıdaki bilgiler doĝrultusunda ulaşabilirsiniz.

   

  ESL Program Koordinatőrŭ: Meral Muyesser- mmuyesser@rcbc.edu
  ESL Danışmanı: Ebru Costantini- ecostantini@rcbc.edu
  ESL Danışmanı: Stephanie Carney- scarney@rcbc.edu
  ESL Office: (609) 894-9311, ext 1599 yada 2711

 5. Eĝer Amerikada okumak iҁin vize başvurusunda bulunmak istiyorsunuz uluslararası őĝrenci işleri koordinatőrŭ Lisa Borregine ile iletişime geҁiniz. Email adresi: admissions@rcbc.edu yada 856-222-9311 ext: 2232 ‘den ulaşabilirsiniz.